/[svn]/OpenMaTrEx/trunk/marker_files/marker_words.ro
ViewVC logotype

Contents of /OpenMaTrEx/trunk/marker_files/marker_words.ro

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 281 - (show annotations)
Tue Nov 1 07:38:36 2011 UTC (6 years, 2 months ago) by mikel
File size: 5499 byte(s)
I hadn't uploaded the diacritics
1 !:PUNC:Chunking
2 ":PUNC:Non_Chunking
3 %:PUNC:Non_Chunking
4 ':PUNC:Non_Chunking
5 (:PUNC:Non_Chunking
6 ):PUNC:Non_Chunking
7 ***:PUNC:Non_Chunking
8 **:PUNC:Non_Chunking
9 *:PUNC:Non_Chunking
10 +:PUNC:Non_Chunking
11 ,:PUNC:Chunking
12 -:PUNC:Non_Chunking
13 .:PUNC:Chunking
14 ...:PUNC:Non_Chunking
15 /:PUNC:Non_Chunking
16 ::PUNC:Chunking
17 ;:PUNC:Chunking
18 <:PUNC:Non_Chunking
19 =:PUNC:Non_Chunking
20 >:PUNC:Non_Chunking
21 ?:PUNC:Non_Chunking
22 @:PUNC:Non_Chunking
23 [:PUNC:Non_Chunking
24 ]:PUNC:Non_Chunking
25 _:PUNC:Non_Chunking
26 `:PUNC:Non_Chunking
27 un:D
28 o:D
29 niste:D
30 unui:D
31 unei:D
32 unor:D
33 alor:D
34 al:D
35 ai:D
36 a:D
37 ale:D
38 celor:D
39 cel:D
40 celui:D
41 cei:D
42 cea:D
43 celei:D
44 cele:D
45 eu:O:Pers_PRON
46 tu:O:Pers_PRON
47 el:O:Pers_PRON
48 ea:O:Pers_PRON
49 noi:O:Pers_PRON
50 voi:O:Pers_PRON
51 ei:O:Pers_PRON
52 ele:O:Pers_PRON
53 mie:O:Pers_PRON
54 tie:O:Pers_PRON
55 lui:O:Pers_PRON
56 lor:O:Pers_PRON
57 imi:O:Pers_PRON
58 mine:O:Pers_PRON
59 ma:O:Pers_PRON
60 iti:O:Pers_PRON
61 tine:O:Pers_PRON
62 te:O:Pers_PRON
63 ii:O:Pers_PRON
64 il:O:Pers_PRON
65 o:O:Pers_PRON
66 noua:O:Pers_PRON
67 ne:O:Pers_PRON
68 voua:O:Pers_PRON
69 va:O:Pers_PRON
70 le:O:Pers_PRON
71 dansul:O:Pers_PRON
72 dansului:O:Pers_PRON
73 dansa:O:Pers_PRON
74 dansei:O:Pers_PRON
75 dansii:O:Pers_PRON
76 dansilor:O:Pers_PRON
77 dansele:O:Pers_PRON
78 danselor:O:Pers_PRON
79 dumneata:O:Pers_PRON
80 dumitale:O:Pers_PRON
81 dumneavoastra:O:Pers_PRON
82 dumnealui:O:Pers_PRON
83 dumneasa:O:Pers_PRON
84 dumisale:O:Pers_PRON
85 dumnealor:O:Pers_PRON
86 acesta:O:Dem_PRON
87 aceasta:O:Dem_PRON
88 acestia:O:Dem_PRON
89 acestea:O:Dem_PRON
90 acela:O:Dem_PRON
91 aceea:O:Dem_PRON
92 aceia:O:Dem_PRON
93 acelea:O:Dem_PRON
94 acelasi:O:Dem_PRON
95 aceeasi:O:Dem_PRON
96 aceiasi:O:Dem_PRON
97 aceleasi:O:Dem_PRON
98 cestalalt:O:Dem_PRON
99 cestilalti:O:Dem_PRON
100 cestelalte:O:Dem_PRON
101 celalalt:O:Dem_PRON
102 cealalta:O:Dem_PRON
103 ceilalti:O:Dem_PRON
104 celelalte:O:Dem_PRON
105 al meu:O:Poss_PRON
106 a mea:O:Poss_PRON
107 ai mei:O:Poss_PRON
108 ale mele:O:Poss_PRON
109 al tau:O:Poss_PRON
110 a ta:O:Poss_PRON
111 ai tai:O:Poss_PRON
112 ale tale:O:Poss_PRON
113 al sau:O:Poss_PRON
114 a sa:O:Poss_PRON
115 ai sai:O:Poss_PRON
116 ale sale:O:Poss_PRON
117 al nostru:O:Poss_PRON
118 a noastra:O:Poss_PRON
119 ai nostri:O:Poss_PRON
120 ale noastre:O:Poss_PRON
121 al vostru:O:Poss_PRON
122 a voastra:O:Poss_PRON
123 ai vostri:O:Poss_PRON
124 ale voastre:O:Poss_PRON
125 al lor:O:Poss_PRON
126 a lor:O:Poss_PRON
127 ai lor:O:Poss_PRON
128 ale lor:O:Poss_PRON
129 cine:O:Wh_PRON
130 cui:O:Wh_PRON
131 care:O:Wh_PRON
132 ce:O:Wh_PRON
133 cat:O:Wh_PRON
134 al catelea:O:Wh_PRON
135 cati:O:Wh_PRON
136 cate:O:Wh_PRON
137 ceea ce:O:Rel_PRON
138 pe care:O:Rel_PRON
139 careia:O:Rel_PRON
140 cui:O:Rel_PRON
141 cine:O:Rel_PRON
142 care:O:Rel_PRON
143 ce:O:Rel_PRON
144 a:P
145 catre:P
146 contra:P
147 cu:P
148 de:P
149 fara:P
150 in:P
151 intru:P
152 pe:P
153 pentru:P
154 pana:P
155 peste:P
156 printre:P
157 prin:P
158 dupa:P
159 asemenea:P
160 datorita:P
161 de la:P
162 de catre:P
163 de pe:P
164 fara de:P
165 pe la:P
166 de pe langa:P
167 de peste:P
168 pe langa:P
169 pe sub:P
170 de pe sub:P
171 pana pe la:P
172 dincolo de:P
173 in afara de:P
174 in sus de:P
175 in jos de:P
176 la dreapta:P
177 la stanga:P
178 de jur imprejurul:P
179 in fata:P
180 in spatele:P
181 in dosul:P
182 indaratul:P
183 in urma:P
184 de-a lungul:P
185 de-a latul:P
186 din pricina:P
187 cu exceptia:P
188 in privinta:P
189 dindaratul:P
190 pe dinafara:P
191 conform cu:P
192 contrar cu:P
193 cu tot:P
194 in loc de:P
195 fata de:P
196 potrivit cu:P
197 cu privire la:P
198 inainte de:P
199 sau:C:Cor_C
200 or:C:Cor_C
201 ori:C:Cor_C
202 insa:C:Cor_C
203 fie:C:Cor_C
204 deci:C:Cor_C
205 darmite:C:Cor_C
206 dar:C:Cor_C
207 daramite:C:Cor_C
208 si:C:Cor_C
209 insa:C:Cor_C
210 si:C:Cor_C
211 insa:C:Cor_C
212 va sa zica:C:Cor_C
213 asa ca:C:Cor_C
214 si:C:Cor_C
215 nici:C:Cor_C
216 iar:C:Cor_C
217 sau:C:Cor_C
218 ori:C:Cor_C
219 fie:C:Cor_C
220 asadar:C:Cor_C
221 pana:C:Sub_C
222 intrucat:C:Sub_C
223 incat:C:Sub_C
224 fiindca:C:Sub_C
225 fara:C:Sub_C
226 desi:C:Sub_C
227 deoarece:C:Sub_C
228 de:C:Sub_C
229 daca:C:Sub_C
230 pana:C:Sub_C
231 de:C:Sub_C
232 precum si:C:Sub_C
233 pentru ca:C:Sub_C
234 pe masura ce:C:Sub_C
235 pe cata vreme:C:Sub_C
236 zero:Q:Card_NUM
237 unu:Q:Card_NUM
238 doi:Q:Card_NUM
239 trei:Q:Card_NUM
240 suta:Q:Card_NUM
241 mie:Q:Card_NUM
242 milion:Q:Card_NUM
243 miliard:Q:Card_NUM
244 amandoi:Q:Card_NUM
245 tustrei:Q:Card_NUM
246 indoit:Q:Card_NUM
247 intreit:Q:Card_NUM
248 inzecit:Q:Card_NUM
249 cate unul:Q:Card_NUM
250 cate patru:Q:Card_NUM
251 o data:Q:Card_NUM
252 de doua ori:Q:Card_NUM
253 doime:Q:Card_NUM
254 zecime:Q:Card_NUM
255 sutime:Q:Card_NUM
256 miime:Q:Card_NUM
257 zero:Q:Card_NUM
258 opt:Q:Card_NUM
259 treizeci:Q:Card_NUM
260 zece:Q:Card_NUM
261 unsprezece:Q:Card_NUM
262 mia:Q:Card_NUM
263 douazeci:Q:Card_NUM
264 milion:Q:Card_NUM
265 miliard:Q:Card_NUM
266 unu:Q:Card_NUM
267 unul:Q:Card_NUM
268 milionul:Q:Card_NUM
269 miliardul:Q:Card_NUM
270 miliard:Q:Card_NUM
271 unului:Q:Card_NUM
272 milionului:Q:Card_NUM
273 miliardului:Q:Card_NUM
274 miliard:Q:Card_NUM
275 doisprezece:Q:Card_NUM
276 doispe:Q:Card_NUM
277 doi:Q:Card_NUM
278 suta:Q:Card_NUM
279 mie:Q:Card_NUM
280 suta:Q:Card_NUM
281 suta:Q:Card_NUM
282 mia:Q:Card_NUM
283 zeci:Q:Card_NUM
284 sute:Q:Card_NUM
285 mii:Q:Card_NUM
286 zecii:Q:Card_NUM
287 zece:Q:Card_NUM
288 sutei:Q:Card_NUM
289 miei:Q:Card_NUM
290 douasprezece:Q:Card_NUM
291 doisprezece:Q:Card_NUM
292 douaspe:Q:Card_NUM
293 doispe:Q:Card_NUM
294 doua:Q:Card_NUM
295 doi:Q:Card_NUM
296 miliardele:Q:Card_NUM
297 zecile:Q:Card_NUM
298 sutele:Q:Card_NUM
299 milioanele:Q:Card_NUM
300 zecilor:Q:Card_NUM
301 zece:Q:Card_NUM
302 sutelor:Q:Card_NUM
303 milioanelor:Q:Card_NUM
304 miliardelor:Q:Card_NUM
305 aici:A
306 colo:A
307 ieri:A
308 acum:A
309 maine:A
310 abia:A
311 incet:A
312 repede:A
313 tot:A
314 bine:A
315 rau:A
316 eri-dimineata:A
317 maine-seara:A
318 poimaine-seara:A
319 altundeva:A
320 nicaieri:A
321 odata:A
322 intotdeauna:A
323 totdeauna:A
324 niciodata:A
325 uneori:A
326 altcumva:A
327 altfel:A
328 astfel:A
329 oarecum:A
330 oricum:A
331 din cand in cand:A
332 ici si colo:A
333 clipa de clipa:A
334 zi de zi:A
335 din vreme in vreme:A
336 ici colea:A
337 la un moment dat:A
338 in fata:A
339 in spate:A
340 in dreapta:A
341 in stanga:A
342 pe neasteptate:A
343 pe nepusa-masa:A
344 nu stiu cum:A
345 in centru:A
346 in mijloc:A
347 in varf:A
348 an de an:A
349 de-a lungul:A
350 de-a latul:A
351 de-a curmezisul:A
352 a fi:AUX
353 as fi:AUX
354 sint:AUX
355 eram:AUX
356 fusesem:AUX
357 voi fi:AUX
358 sa fi:AUX
359 as fi:AUX
360 as fi fost:AUX
361 veti fi:AUX
362 vei fi:AUX
363 va fi:AUX
364 sa fi:AUX
365 ar fi:AUX
366 vei fi:AUX

Mikel L. Forcada">Mikel L. Forcada
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.1.5